Voorwaarden spaarpunten Clauws Shop.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de spaarpunten van Clauws shop.

Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden:

- Spaarpunten worden alleen over de aangekochte artikelen berekend, niet over de verzendkosten.
- Een deelnemer heeft alleen recht op spaarpunten bij aanschaf op producten van Clauws shop.
- Spaarpunten kunnen alleen worden ingewisseld bij Clauws shop.
- De desbetreffende spaarpunten worden slechts door de deelnemer verdiend op het moment dat de betaling van het aangeschafte product volledig is afgerond.
- Spaarpunten kunnen alleen worden gespaard door klanten waarbij de volledig contactgegevens (digitaal) staan geregistreerd bij Clauws shop, anoniem sparen is niet mogelijk.
- Bij annulering van een bestelling of creditering van artikelen vervallen de reeds daarbij gespaarde spaarpunten.
- Spaarpunten zijn niet geldig i.c.m. andere acties, tenzij anders aangegeven.
- Spaarpunten zijn persoonsgebonden en gekoppeld aan één account en zijn maximaal 12 maanden geldig.
- Spaarpunten zijn niet overdraagbaar.
- Het combineren van spaarpunten van verschillende klanten is niet mogelijk.
- Het gelijktijdig inwisselen en sparen van spaarpunten op artikelen is niet mogelijk.
- Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld, eventuele restitutie is niet mogelijk.
- Clauws shop behoudt zich het recht voor om het aantal spaarpunten dat gespaard kan worden bij aanschaf van artikelen tussentijds aan te passen.
- Clauws shop behoudt zich het recht voor om het aantal spaarpunten dat benodigd is bij inwisseling tussentijds aan te passen.
- Clauws shop behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid gespaarde spaarpunten te wijzigen die niet voldoen aan de voorwaarden of waarvan het vermoeden bestaat dat er  sprake is van fraude, bedrog en/of misbruik.
- Clauws shop behoudt zich het recht voor om het inleveren c.q. het inwisselen van gespaarde spaarpunten te weigeren indien de deelnemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden of indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog en/of misbruik.
- Clauws shop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van redenen tussentijds geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of de actie te beëindigen.

Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van Clauws kleding.
Op deze spaarpunten voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatste aanpassing 23-12-2018